Nr
251/2022
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 732/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
Data podpisania
2022-04-19
Data wejścia w życie
2022-04-19
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 97 KB]
zarządzenie [rtf - 63 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 22 kwietnia 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)