Nr
257/2022
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 855/L/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Data podpisania
2022-04-21
Data wejścia w życie
2022-04-21
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 76 KB]
Publikacja: 25 kwietnia 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)