Nr
262/2022
Dotyczy
nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Data podpisania
2022-04-22
Data wejścia w życie
2022-04-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 29 kwietnia 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)