Nr
293/2022
Dotyczy
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2021 rok
Data podpisania
2022-05-11
Data wejścia w życie
2022-05-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 11 maja 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)