Nr
313/2022
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej nr 180104 S ulicy Golejowskiej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2022-05-16
Data wejścia w życie
2022-05-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka załącznik [docx - 16 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 17 maja 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)