Nr
332/2022
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Data podpisania
2022-05-19
Data wejścia w życie
2022-06-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 20 maja 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)