Nr
340/2022
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Data podpisania
2022-05-20
Data wejścia w życie
2022-05-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 23 maja 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)