Nr
341/2022
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Klasztornej w Rybniku
Data podpisania
2022-05-20
Data wejścia w życie
2022-05-20
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 60 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 353/2022 z dnia 26 maja 2022
    zmiany zarządzenia nr 341/2022 z dnia 20 maja 2022 r.
  • 590/2022 z dnia 26 lipca 2022
    zmiany zarządzenia nr 341/2022 z dnia 20 maja 2022 r., zmienionego zarządzeniem nr 353/2022 z dnia 26 maja 2022 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Klasztornej w Rybniku
Publikacja: 23 maja 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)