Nr
334/2022
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2022-05-19
Data wejścia w życie
2022-05-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 24 maja 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)