Nr
347/2022
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
Data podpisania
2022-05-25
Data wejścia w życie
2022-05-25
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 394/2021 z dnia 29 czerwca 2021
    wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika
Publikacja: 26 maja 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)