Nr
376/2022
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41. Zad. 2: Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego
Data podpisania
2022-06-02
Data wejścia w życie
2022-06-02
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 72 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 490/2022 z dnia 6 lipca 2022
    zmiany zarządzenia nr 376/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.
  • 599/2022 z dnia 27 lipca 2022
    zmiany zarządzenia nr 376/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r., zmienionego zarządzeniem nr 490/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41. Zad. 2: Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego.
Publikacja: 3 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)