Nr
363/2022
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2022-06-01
Data wejścia w życie
2022-06-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 3 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)