Nr
367/2022
Dotyczy
odwołania Pani Bożeny Szymury ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku
Data podpisania
2022-06-01
Data wejścia w życie
2022-06-01
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 7 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)