Nr
397/2022
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały, w sprawie zmiany uchwały nr 841/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutu
Data podpisania
2022-06-09
Data wejścia w życie
2022-06-09
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 80 KB]
Publikacja: 9 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)