Nr
407/2022
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Data podpisania
2022-06-10
Data wejścia w życie
2022-06-10
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 21 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)