Nr
443/2022
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 218/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowych zabudowanych elementami przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz podwyższenia kapitału zakładowego
Data podpisania
2022-06-22
Data wejścia w życie
2022-06-22
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 78 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 218/2022 z dnia 31 marca 2022
    wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowych zabudowanych elementami przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz podwyższenia kapitału zakładowego
Publikacja: 23 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)