Nr
554/2022
Dotyczy
przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2022-07-20
Data wejścia w życie
2022-07-20
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 21 lipca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)