Nr
16/2023
Dotyczy
ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów rybnickich jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2023-01-11
Data wejścia w życie
2023-01-11
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 114 KB]
Publikacja: 12 stycznia 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)