Nr
280/2023
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Data podpisania
2023-04-12
Data wejścia w życie
2023-04-12
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 60 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 13 kwietnia 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)