Nr
343/2023
Dotyczy
odwołania Pani Joanny Kryszczyszyn ze stanowiska dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku
Data podpisania
2023-05-18
Data wejścia w życie
2023-05-18
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 19 maja 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)