Nr
336/2023
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1068/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Data podpisania
2023-05-17
Data wejścia w życie
2023-05-17
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 77 KB]
Publikacja: 22 maja 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)