Nr
335/2023
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej
Data podpisania
2023-05-17
Data wejścia w życie
2023-05-17
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 34 KB]
Publikacja: 22 maja 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)