Nr
341/2023
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2023-05-18
Data wejścia w życie
2023-05-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 25 maja 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)