Nr
319/2023
Dotyczy
powołania Interdyscyplinarnego Zespołu Koordynacji Zasobów w zakresie udzielania wsparcia dzieci i rodziny w mieście Rybnik
Data podpisania
2023-05-08
Data wejścia w życie
2023-05-08
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 81 KB]
Publikacja: 25 maja 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)