Nr
361/2023
Dotyczy
wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Data podpisania
2023-05-29
Data wejścia w życie
2023-05-29
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 347 KB]
Publikacja: 30 maja 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)