Nr
410/2023
Dotyczy
określenia formy i trybu przyznawania mieszkań wyremontowanych w ramach projektu pt.: „Rozwój mieszkalnictwa w Rybniku celem zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy”
Data podpisania
2023-06-19
Data wejścia w życie
2023-06-19
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 98 KB]
Publikacja: 20 czerwca 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)