Nr
476/2023
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 329/2023 z dnia 11 maja 2023 r., zmienionego zarządzeniem nr 366/2023z dnia 30 maja 2023 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji:Wykonanie robót naprawczych w budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przy ul. Św. Maksymiliana 24 w Rybniku
Data podpisania
2023-07-11
Data wejścia w życie
2023-07-11
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 73 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 13 lipca 2023 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)