Nr
679/2023
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Przemysłowej, Złotej, Mglistej i Rybackiej (MPZP 54-39) – wyłożenie do publicznego wglądu od 28 czerwca 2023 r. do 26 lipca 2023 r., zbieranie uwag do 9 sierpnia 2023 r.
Data podpisania
2023-08-30
Data wejścia w życie
2023-08-30
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Publikacja: 5 września 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)