Nr
697/2023
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 284/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu dokonania czynności odbiorowych, tj. odbiorów techniczno-cząstkowych, odbiorów technicznych-końcowych, odbiorów końcowych-dostawy, przedmiotu Zamówienia w postępowaniu pn. Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem (ZP.271.78.2022)
Data podpisania
2023-09-08
Data wejścia w życie
2023-09-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 77 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 284/2023 z dnia 13 kwietnia 2023
    powołania składu osobowego Komisji w celu dokonania czynności odbiorowych, tj. odbiorów technicznych-cząstkowych, odbiorów technicznych-końcowych, odbiorów końcowych-dostawy, przedmiotu Zamówienia w postępowaniu pn. Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem (ZP.271.78.2022)
Publikacja: 8 września 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)