Nr
819/2023
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Data podpisania
2023-10-27
Data wejścia w życie
2023-10-27
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 3 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)