Nr
824/2023
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Data podpisania
2023-11-03
Data wejścia w życie
2023-11-03
Przygotował
OPS
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [docx - 18 KB]
Publikacja: 6 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)