Nr
825/2023
Dotyczy
dopuszczenia możliwości bezpłatnego przejazdu liniami publicznego transportu zbiorowego organizowanymi przez Miasto Rybnik harcerzy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi Rybnickiej
Data podpisania
2023-11-03
Data wejścia w życie
2023-11-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 7 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)