Nr
838/2023
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Miasta Rybnika
Data podpisania
2023-11-08
Data wejścia w życie
2023-11-08
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 72 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 880/2023 z dnia 29 listopada 2023
    zmiany zarządzenia nr 838/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego:Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Miasta Rybnika
Publikacja: 8 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)