Nr
826/2023
Dotyczy
zbycia i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2023-11-06
Data wejścia w życie
2023-11-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 8 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)