Nr
823/2023
Dotyczy
wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego jednostki budżetowej Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku
Data podpisania
2023-11-02
Data wejścia w życie
2023-11-02
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Publikacja: 9 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
Aktualizacja: 9 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)