Nr
839/2023
Dotyczy
zmiany zarządzenia 986/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2023 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu z późn. zm.
Data podpisania
2023-11-08
Data wejścia w życie
2023-11-08
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 70 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 986/2022 z dnia 30 grudnia 2022
    ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2023 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Publikacja: 10 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)