Nr
843/2023
Dotyczy
ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2024 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data podpisania
2023-11-13
Data wejścia w życie
2023-11-13
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 14 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)