Nr
845/2023
Dotyczy
projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2024 rok
Data podpisania
2023-11-14
Data wejścia w życie
2023-11-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Publikacja: 15 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)