Nr
852/2023
Dotyczy
ogłoszenia konkursu na realizację w 2024 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data podpisania
2023-11-16
Data wejścia w życie
2023-11-16
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 16 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)