Nr
849/2023
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data podpisania
2023-11-16
Data wejścia w życie
2023-11-16
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 17 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
Aktualizacja: 17 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)