Nr
848/2023
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Data podpisania
2023-11-16
Data wejścia w życie
2023-11-16
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 17 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)