Nr
851/2023
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2024 - 2026 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Data podpisania
2023-11-16
Data wejścia w życie
2023-11-16
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 17 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)