Nr
863/2023
Dotyczy
ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów Skarbu Państwa
Data podpisania
2023-11-16
Data wejścia w życie
2023-11-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 185 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 17 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)