Nr
846/2023
Dotyczy
wprowadzenia „Planu Akcji Jodowej – dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta Rybnika”
Data podpisania
2023-11-14
Data wejścia w życie
2023-11-14
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Publikacja: 20 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)