Nr
865/2023
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Data podpisania
2023-11-17
Data wejścia w życie
2023-11-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 80 KB]
Publikacja: 23 listopada 2023 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)