Nr
872/2023
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku, wraz z robotami towarzyszącymi - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Data podpisania
2023-11-23
Data wejścia w życie
2023-11-23
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 23 listopada 2023 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)