Nr
876/2023
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Dożynkowej i Strzeleckiej (MPZP 69-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 11 października 2023 r. do 9 listopada 2023 r., zbieranie uwag do 23 listopada 2023 r.
Data podpisania
2023-11-24
Data wejścia w życie
2023-11-24
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 67 KB]
zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 27 listopada 2023 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)