Nr
5/2024
Dotyczy
przyjęcia Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, którego organizatorem jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2024-01-02
Data wejścia w życie
2024-01-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 291 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 2 stycznia 2024 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)