Nr
28/2024
Dotyczy
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Data podpisania
2024-01-16
Data wejścia w życie
2024-01-16
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 98 KB]
Publikacja: 18 stycznia 2024 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)