Nr
39/2024
Dotyczy
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Data podpisania
2024-01-22
Data wejścia w życie
2024-01-22
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 105 KB]
Publikacja: 23 stycznia 2024 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)